PENGWINGS-PHOTO5 > 2014 09-27 Sam Bush Band > 2014 09-27 sam bush band _0015.jpg